Informacije o projektu


Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je u suradnji sa projektom Europske unije: Izgradnja kapaciteta institucija vlasti za vođenje dijaloga o javnim politikama s civilnim društvom (CBGI projekat), pokušavajući da unaprijedi transparentnost rada nevladinog sektora u Bosni Hercegovini, kao i ispunjavajući zahtjeve Odbora eksperata Vijeća Europe za evaluaciju borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti (Moneyval), kao i preporuke mjerodavnih međunarodnih institucija, uspostavilo Internet stranicu od nazivom „zbirni e-registar udruga i zaklada u Bosni i Hercegovini“, na kojoj se mogu pretraživati podaci svih registarskih tijela u Bosni i Hercegovini koji su odlučili podatke iz svojih registara učiniti dostupnim ovom pretraživaču.

Sporazumom o tehničkoj suradnji na uspostavi sustava razmjene podataka koji se upisuju u registre udruga i zaklada u Bosni i Hercegovini, koji je pravni temelj uspostave Internet stranice, predviđena je razmjena podataka nadležnih tijela za registriranje udruga, zaklada i drugih neprofitnih organizacija na svim razinama u Bosni i Hercegovini. Podaci koji se razmjenjuju sukladno Sporazumu vidljivi su na web stranici www.zbirniregistri.gov.ba.

Ovim je olakšan pregled i pretraga podataka koji se prikazuju sukladno potpisanom Sporazumu, vezanih za registrirane udruge, zaklade i druge neprofitne organizacije u Bosni i Hercegovini, bez obzira koje nadležno tijelo ih je registriralo i po kojem zakonu su registrirane, jer se podaci mogu pretraživati na jednom mjestu.

Za ispravnost i vjerodostojnost podataka iz registra nadležno je tijelo koje je registriralo određenu nevladinu organizaciju, jer je isto vlasnik podataka.

Pretrage se mogu raditi po različitim osnovama, bilo da se radi o podacima na kojoj razini je određena udruga registrirana ili da li ima više udruga registriranih pod istim imenom na različitim razinama u Bosni i Hercegovini, pa sve do toga tko su osobe ovlaštene za zastupanje ili gdje je sjedište udruge koja je predmet nečijeg interesiranja.

Nadležna tijela vlasti imat će bolju kontrolu nad djelovanjem rada udruga, zaklada i drugih neprofitnih organizacija u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o dodjeli i upotrebi proračunskih i donatorskih sredstava za financiranje različitih programa i projekata ovih organizacija, kao i postupanja sukladno odredbama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.